Arhiv razpisov

Razpisi o prostih delovnih mestih
Datum objave za Področni svetovalec III: 20. 01. 2020

Razpis: Področni svetovalec III

Razpis_projektna zaposlitev_Področni svetovalec III

Obvestilo o končanem izbrinem postopku področni svetovalec III

Razpis: Področni svetovalec III – varstvo narave

razpis_Področni svetovalec III - varstvo narave

Obvestilo o končanem izbrinem postopku - področni svetovalec

obvestilo o končanem razpisnem postopku

Višji svetovalec področja III- varstvo narave

Razpis: Višji področni referent I

razpis_Višji področni referent I

obvestilo o končanem izbrinem postopku_referent

Razpis: Vodja krajinskega parka “Radensko polje”

Vodja krajinskega parka Radensko polje

Obvestilo o končanem izbirnem postopku_vodja KPRP