Kolesarska pot

Pozdrav netopirjem v Županovi jami

Zelo zahtevna, a lepa kolesarska pot, namenjena kolesarjem, ki imajo za seboj že nekaj prevoženih kilometrov, predvsem zaradi vzpona iz Št. Jurija v Velike Lipljene in iz Kobiljeka v Cerovo.
Ker je pot že v osnovi opredeljena za zelo zahtevno, je smer poti določena po večjem vzponu. Za manj vzdržljive predlagam obratno smer, tako da se vzpon izvede na 12-odstotnem klancu in po gozdni cesti (Ponova vas–Velike Lipljene), medtem ko spust poteka po 15-odstotnem klancu in izredno prometni cesti (Velike Lipljene–Št. Jurij).

potek

Grosuplje – Brezje pri Grosupljem – Sela pri Šmarju – Bičje – Podgorica – Št. Jurij – Velike Lipljene – Tabor – Mala vas – Kobiljek – Cerovo – Spodnja Slivnica – Grosuplje

22 km

310 m

skupni vzpon

50% asfalt

pot

srednja

težavnost

310 m

skupni vzpon

srednja

težavnost

50% asfalt

pot

Pričetek poti

Pot začnemo na parkirišču pri železniški postaji. Zavijemo levo na glavno cesto in na križišču pri občini ponovno levo, proti Ljubljani. Na začasnem krožnem križišču izberemo smer Brezje, prečkamo nezavarovan železniški prehod in takoj zatem zavijemo desno, vzporedno s progo. Peljemo se mimo Sončnih dvorov ter naprej čez most, kjer se pot razcepi. Levo je gostilna Pr’ Atku; po tej poti pridemo do naravnega rezervata in zadrževalnika visokih vod Bičje. Mi zavijemo desno, po označeni kolesarski poti. Sledi rahel vzpon skozi vas, do kapelice, kjer cesta preide v makadamsko. Na drugem križišču gremo levo, vendar se pot že čez nekaj metrov spet razcepi. Leva gre v gozdiček, mi gremo po desni, čez mostiček, in vozimo po cesti ki teče pod daljnovodi, vse do križišča pred vasjo Sela. Ob cesti, ki vodi v vas, je zasajen mlad lipov drevored. Preidemo na asfalt, a ker zavijemo levo, smo kmalu ponovno na makadamu .

OGLEJ SI OSTALE
KOLESARSKE POTI

Uživajte v vožnji