Koščakov hrib – Igralnica v naravi

Koščakov hrib – Igralnica v naravi

PROJEKTI CLLD – EVROPSKI SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ

CILJI PROJEKTA

Izvedba projekta prispeva k tematskemu področju Strategije lokalnega razvoja: Varstvo okolja in ohranjanje narave, v okviru ukrepa Spodbujanje naravi prijaznega in okoljsko ter energetsko odgovornega življenja v urbanih naseljih. Otroško igrišče na Koščakovem hribu se bo povezalo v smiselno zaključeno celoto rekreacijskega območja, ki bo  nudilo aktivno preživljanje prostega časa vsem starostnim skupinam in zadovoljilo potrebe po gibanju, druženju in ustvarjanju v naravi praktično v samem centru mesta.

OPIS PROJEKTA

Predvidena je ureditev otroškega igrišča z enim kombiniranim ali več posameznimi otroškimi igrali, jasa za skupinsko igro ali vadbo posameznikov ali skupin, gozdni park s kompleti miz in klopmi za druženje, počitek, ustvarjanje ali izvajanje predstavitev za različne interesne in tudi starostne skupine.

PRIČAKOVANI REZULTATI PROJEKTA

Z operacijo se pridobi zaokrožen in smiselno zaključen rekreativno družabni prostor na območju Koščakovega hriba v Grosupljem, ob  že zgrajenem vadbenem otoku na skupni površini cca 780 m2. Samo igrišče bo razdeljeno na tri enote: območje igral (cca 200 m2), igrišče oz. jasa za skupinsko igro (cca 60 m2) in gozdni park z mizami in klopmi (cca 100 m2), ostalo površino predstavljajo urejene brežine z opornimi zidci, ki se lahko uporabijo tudi za posedanje ali igro. 

FINANČNA KONSTRUKCIJA OPERACIJE / PROJEKTA

Celotna vrednost operacije: 110.084,11 EUR

Stopnja sofinanciranja iz ESRR je 80 % od upravičenih stroškov.

Višina upravičenih stroškov: 89.482,88  EUR

Višina odobrenih sredstev iz ESRR: 71.586,30 EUR

Delež EU: 57.269,04 EUR

Delež RS MGRT: 14.317,26 EUR

Piškotki & zasebnost

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotovitev najboljše izkušnje na našI spletni strani.