N

Faza/status projekta: ZAKLJUČENO

LAS PROJEKT: Tržnica za vse

Projekt

PROJEKTI CLLD – EVROPSKI SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ

NAZIV PROJEKTA: TRŽNICA ZA VSE

NOSILEC PROJEKTA: OBČINA GROSUPLJE

Partnerji v projektu: Zavod za turizem in promocijo »Turizem Grosuplje«

CILJI PROJEKTA:

Vemo, da število prebivalcev v naši občini kot tudi v samem Grosuplju iz leta v leto narašča, s tem pa pridobiva na pomenu tudi naša tržnica. Tam vse dni v tednu obratuje manjši lokal, lahko si kupimo sadje, enkrat tedensko, ob sobotah dopoldne, pa poteka tudi prodaja raznoraznih prehrambnih izdelkov. Vendar pa na lokaciji ni urejenih sanitarij, pomožnih prostorov in tudi ne primernih stojnic za izvajanje dejavnosti.

OPIS PROJEKTA:

V okviru projekta bomo tako uredili prodajne objekte in okolico ter za potrebe tržnice nakupili tudi nove pokrite stojnice. Te bodo omogočale izvajanje promocijske in tržne dejavnosti tako lokalnim pridelovalcem hrane kot tudi lokalnim obrtnikom, društvom in ostalim zainteresiranim skupinam. Ustvarili bomo kvalitetnejše delovno okolje. In kar je bistveno, tržnica bo postala prijetnejši prostor tudi za vse nas obiskovalce.

Poleg same ureditve tržnice pa bomo v okviru projekta izvedli tudi tri delavnice na temo: Oblikovanje in izdelava eko turističnih spominkov na osnovi lokalnih znamenitosti, virov in tradicij, s posebnim poudarkom vključevanja otrok in ljudi s posebnimi potrebami. Na delavnicah bomo tako združili vse starostne skupine, skupine s posebnimi potrebami, pa tudi predstavnike obrti in posameznike z umetniško žilico. Verjamemo, da bodo nastale lepe, zanimive in inovativne kreacije. Z delavnicami pa bomo nadaljevali tudi še po zaključku projekta.

 

FINANČNA KONSTRUKCIJA OPERACIJE /PROJEKTA

Celotna vrednost operacije – 164.553,51 EUR

Stopnja sofinanciranja iz ESRR je 80 % od upravičenih stroškov

Višina odobrenih sredstev iz ESRR – 107.151,94 EUR

Povezava: www.eu-skladi.si 

PREBERI VEČ

Otvoritev prenovljene mestne tržnice Grosuplje