Cerkev Marijinega rojstva v Šmarju – Sapu (TURENČEK)

Sakralni objekti
1293 Šmarje - Sap