Urejanje Severne vstopne točke v Krajinski park Radensko polje in omejitev gibanja vozil

Urejanje Severne vstopne točke v Krajinski park Radensko polje in omejitev gibanja vozil

Prebivalci in obiskovalci Krajinskega parka Radensko polje pomembno prispevamo k ohranitvi biotske pestrosti našega izjemno raznovrstnega in bogatega najmanjšega kraškega polja v Sloveniji.

V ta namen smo za usmerjen obisk krajinskega parka uredili novo vstopno točko v Krajinski park Radensko polje in sicer na severnem delu polja pod gradom Boštanj.

Za obiskovalce so urejena nova parkirišča ob cesti ter pod gradom.

Poleg novo urejenih parkirnih mest smo postavili tudi javne sanitarije oz. samostojno ekološko sanitarno enoto.

Kekec je stranišče, ki za svoje delovanje izkorišča naravne vire, kot sta sonce in veter ter ne potrebuje priklopa na električno ali kanalizacijsko omrežje.

Urejena vstopna točka bo izhodišče za učno pot, ki se pripravlja v projektu LIFE AMPHICON in bo končana v prihodnjem letu. Učna pot bo namenjena izobraževanju obiskovalcem o pomembnosti dvoživk in ostalih organizmov, ki so prisotni na Radenskem polju.

Na območju Radenskega polja smo tudi postavili prometno signalizacijo, ki sporoča določene omejitve in pravila ravnanja. Table so postavljene na sedmih lokacijah, ob vstopnih točkah samega polja. Nahajajo se v vaseh Mala in Velika Račna, Zagradec in Veliko Mlačevo. Namen postavitve tabel je (pravno) prepovedati vožnjo z vozili. Omejitev vožnje je zapisana v Uredbi o Krajinskem parku Radensko polje iz leta 2011.

Glavno sporočilo tabel je prepoved vožnje za vsa vozila. Poudariti pa je potrebno, da navedeno ne velja za lastnike zemljišč ter upravljalce območja. V preteklosti so bile namreč poljske poti izdelane prav za namen lažjega spravila pridelkov.

Parkirišča za obiskovalce so poleg severne vstopne točke na Boštanju urejena še pri Kulturnem domu v Veliki Račni ter pri Centru varstva narave, Žabji hiši v Mali Račni.

Kaj vse pa je potrebno upoštevati ob obisku zavarovanega območja?

Obisk narave deluje pozitivno na telo in duha, zato vabljeni k obisku Radenskega polja! V območju parka je pomembna izobraževalna vloga predstavljenih naravnih vrednot. Zavedamo se, da je za ohranjenost krajinskega parka pomembna tudi odgovorna in trajna raba s strani obiskovalcev.

Piškotki & zasebnost

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotovitev najboljše izkušnje na našI spletni strani.