Znamenitosti

Bajer Zacurek

Grad Boštanj

Hum Kopanj

Kamniti kipi

Kucelj

Magdalenska gora

Čebelarstvo Koželj

Radensko polje

Ostri vrh

Tabor nad Cerovim

Turenček

Vodomčev gaj

Žabja hiša

Županova jama

Hum Kopanj

Magdalenska gora

Ostri vrh

Kucelj

Muzej čebelarske kulturne dediščine Šmarje – Sap

Krajinski park Radensko polje

Tabor nad Cerovim

Turenček (Cerkev Marijinega rojstva)

Županova jama

Žabja hiša

Vodomčev gaj

Kamniti kipi